Добор 210*10 анегри тонир.

Добор 210*10 анегри тонир.