Добор 217*10 анегри тонир.

Добор 217*10 анегри тонир.