Абонплата Видеонаблюдение по Договор № КрД-765 от 14.08.2019,за период ноябрь 2020 Б3

Абонплата Видеонаблюдение по Договор № КрД-765 от 14.08.2019,за период ноябрь 2020 Б3